PPMHP 125361: cokul za voz • kočnica kotača na zaprežnim kolima
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa