PPMHP 124736: Klešća • Kliješta
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa