PPMHP 124732: Matičica • Motika
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa