PPMHP 124706: Kotlić
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa