PPMHP 124705: Lonac
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa