PPMHP 124703: Potkova za vola
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa