PPMHP 124669: Srp
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa