PPMHP 124664: škare za šišanje ovaca
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa