PPMHP 124662: Škare za šišanje ovaca
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa