PPMHP 124657: Šestar
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa