PPMHP 124653: Štos • pila
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa