PPMHP 124651: Matičica • motika
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa