PPMHP 124647: Koš
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa