PPMHP 124639: Putrih • Barilica
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa