PPMHP 124638: Potkova
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa