PPMHP 124634: vreteno
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa