PPMHP 124633: pila
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa