PPMHP 124629: Čekić
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa