PPMHP 124626: Vile za gnoj
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa