PPMHP 124625: Košić
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa