PPMHP 124610: Zvono
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa