PPMHP 124597: Potkova za vola
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa