PPMHP 124596: mišolovka
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa