PPMHP 124595: Srp
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa