PPMHP 124594: Štos • Pila
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa