PPMHP 124593: Kunja • Klin
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa