PPMHP 124592: Kunja • Klin
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa