PPMHP 124587: Srp
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa