PPMHP 124584: Vaga
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa