PPMHP 124580: Lonac
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa