PPMHP 124575: Putrih • Barilica
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa