PPMHP 124064: Kišne gliste, 1. vod 2. satnija 2. bataljun 111. brigada HV
Povezano - zbirkaZbirka Domovinskog rata