PPMHP 124055: Izgubljeni, P. diverzantski vod, 3. bojna 128 brigada HV
PPMHP 124055: Izgubljeni, P. diverzantski vod, 3. bojna 128 brigada HV
Povezano - zbirkaZbirka Domovinskog rata