PPMHP 124048: SAM 7, 2. bataljun 111. brigade HV
PPMHP 124048: SAM 7, 2. bataljun 111. brigade HV
Povezano - zbirkaZbirka Domovinskog rata