PPMHP 114587: Riječka poštanska marka s likom Gabriela D'Annunzia vrijednosti 10 centesima
PPMHP 114587: Riječka poštanska marka s likom Gabriela D'Annunzia vrijednosti 10 centesima
Povezano - zbirkaZbirka primijenjene umjetnosti