PPMHP 113288: Grb grada Rijeke sa sv. Vidom i Modestom
Povezano - zbirkaZbirka pečata i grbova