PPMHP 111660: Parobrod "Puccini"
PPMHP 111660: Parobrod "Puccini"
Povezano - zbirkaZbirka maketa i modela jedrenjaka i parobroda