PPMHP 108126: Poziv za organizaciju arktičke ekspedicije (Avviso)
PPMHP 108126: Poziv za organizaciju arktičke ekspedicije (Avviso)
Povezano - zbirkaZbirka brodskih dnevnika, nacrta i isprava