PPMHP 166849: Potvrda o prijemu 1000 forinti koje je ostavio Ivan Fiamin Zbornoj crkvi u Rijeci
PPMHP 166849: Potvrda o prijemu 1000 forinti koje je ostavio Ivan Fiamin Zbornoj crkvi u Rijeci
Povezano - zbirkaZbirka rukopisa