PPMHP 166649: Pismo o postavljanju Petra Gergoticha za bakarskog kanonika
PPMHP 166649: Pismo o postavljanju Petra Gergoticha za bakarskog kanonika
Povezano - zbirkaZbirka rukopisa