PPMHP 102185: Pečat gradskog muzeja - Rijeka
Povezano - zbirkaZbirka pečata i grbova