PPMHP 102152: Pečat Giuseppea Deschmana
Povezano - zbirkaZbirka pečata i grbova