PPMHP 101733: Birački listić za Narodni odbor II. Rajona - Rijeka
Povezano - zbirkaZbirka tiskanih dokumenata