PPMHP 101728: Birački listić za Narodni odbor I. Rajona - Rijeka
Povezano - zbirkaZbirka tiskanih dokumenata