PPMHP 153182: Dokument o predaji robe za dostavu barkom Assidua
Povezano - zbirkaZbirka brodskih dnevnika, nacrta i isprava