PPMHP 152220: Otvorenje popravljenog mosta u Pazinu
PPMHP 152220: Otvorenje popravljenog mosta u Pazinu
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa