Zbirka knjiga i periodike
Opis

Zbirka knjiga i periodike osnovana je 2007. godine kad je iz muzejske knjižnice izdvojen dio građe zbog njezine primjerenije obrade i zaštite. U Zbirci su pohranjena stara i rijetka izdanja, knjige lokalnih izdavača, tiskara i pisaca te izdanja tematski vezana uz današnju Primorsko-goransku županiju koja svjedoče o lokalnoj tiskarskoj i izdavačkoj aktivnosti, kao i o kulturi čitanja i pisanja. Posebnu skupinu predmeta čini periodika koja se tiskala i čitala na području djelovanja Muzeja. To su publikacije lokalnih obrtnika, trgovaca, poduzeća ili drugih lokalnih udruga tiskane kao periodika ili kao reklamne brošure, lokalni turistički vodiči tiskani na raznim jezicima, kalendari te lokalni dnevni, dvotjedni i mjesečni tisak. Posebnu cjelinu u Zbirci čine udžbenici koji su se upotrebljavali u obrazovnim ustanovama na području današnje Primorsko-goranske županije. Glazbena literatura obrađuje se i prikuplja u okviru Glazbene zbirke.

Voditeljstvo zbirke

Tamara Mataija

Povezani zapisi
Povezano - odjelKulturno povijesni odjel