Zbirka Kresnik
Opis

Zbirka Kresnik osnovana je 1952. zahvaljujući Justinu Cuculiću koji je prikupio ostavštinu dr. Franje Kresnika (1896. – 1943.), sušačkog liječnika, poznata graditelja violina i interpretatora kremonske liuterije i predao je Muzeju. Zbirku čine pisma, rukopisi, razne zabilješke, fotografije, literatura koju je Kresnik proučavao. Tu su i modeli za izradu raznih tipova violina, alat i popratni pribor za rad, violine koje je Kresnik izradio te namještaj i ostali predmeti kućanstva koji su pripadali njegovoj obitelji. Dokumentacija i eksponati povijesne su, umjetničke i znanstvene važnosti te svjedoče o vrhunskom stvaralaštvu dr. Kresnika, kao i njegovoj ulozi u proučavanju i razvoju kremonske liuterije, osnivanju Međunarodne škole za gradnju gudačkih instrumenata u Cremoni kao i nastojanju da se takva škola pokrene i na Sušaku. Rad Franje Kresnika usko je povezan s najvažnijim imenima na polju liuterije kao što su Antonio Stradivari i Giuseppe Guarneri del Gesú.

Voditeljstvo zbirke

Tamara Mataija

Povezani zapisi
Povezano - odjelKulturno povijesni odjel