Muzej Mala barka

Projektom Mala barka 2 ostvaruje se očuvanje, zaštita, razvoj i promicanje pomorske baštine sjevernog Jadrana kroz turističku valorizaciju na načelima održivog turizma.

Pogranično područje koje obuhvaća slovensko Primorje, Istru i Kvarner jedno je od najatraktivnijih turističkih destinacija obiju država. Raznolikost turističke ponude prepoznata je kao jedan od glavnih ciljeva Strategije razvoja turizma oba područja. Poseban naglasak se stoga stavlja na osmišljavanje zajedničkih turističkih proizvoda koji privlače turiste tijekom cijele godine. Relativno male udaljenosti među destinacijama omogućuju posjetu više država i destinacija u jednom turističkom aranžmanu. Ovaj projekt nudi upravo tu mogućnost, povezivanje pograničnog područja s jedinstvenom turističkom ponudom temeljenoj na tradiciji i priči o pomorskoj baštini.

Projekt Mala barka 2 kapitalizira stečena iskustva i znanja te uspješan koncept provedenog projekta Mala barka, koji se sada primjenjuje na cijelo obalno prekogranično područje. Projektom Mala barka 2 uzajamno se povezuju tri koncepta:

– sustavan razvoj: izrada zajedničkih smjernica razvoja održivog kulturnog turizma temeljenih na pomorskoj baštini te osnivanje i koordinacija centara izvrsnosti kao izrazito uspješnog primjera sustavnog razvoja turističkog proizvoda, – promocija: razvoj zajedničkog turističkog proizvoda kroz izradu priča o pomorskoj baštini, Master plana razvoja kulturnog turizma, izrada zajedničkih turističkih itinerara, osnivanje i koordinacija promotivnih centara te sveobuhvatna promotivna kampanja koja uključuje i održavanje turističkih manifestacija s prikazom tradicijske pomorske baštine te – trajna zaštita pomorske baštine: uređenje interpretacijskih centara, obnova tradicijskih plovila i izgradnja replike, uključujući i trajno zapisivanje njihovih tehničkih karakteristika, stvaranje zajedničke baze pomorske baštine na temelju koje će se ažurirati nacionalni registri i razviti virtualni muzej te najvrijednije, sustavna edukacija djece i mladih kroz osnivanje Akademije tradicijskih pomorskih vještina.