PPMHP 124777: Ključ za seno • kuka za sijeno
Povezano - zbirkaMuzejska zbirka Lipa